HomeCatalogusLab interiorChemicaliënopslag

Chemicaliënopslag

Chemicaliën dienen altijd buiten het practicumlokaal opgeslagen te worden. Dit kan in een brandveiligheids-, zuren/logen en/of een apothekerskast die continu afgezogen wordt. Meerdere kasten kunnen op één ventilator aangesloten worden.